Tegnestuen Tegnepartner®

Professionel byggeteknisk tegnestue med mange kompetencer, stor alsidighed og er fuldt rådgiveransvarsforsikret.

Hvis I går med store eller små byggetanker, er I velkommen til at kontakte os og få et uforpligtende og gratis tilbud på projektering af nyt energi-venligt hus, en ny tilbygning eller ombygning af eksisterende bolig.

Få en byggeteknisk totalløsning hos os og spar penge på alt fra byggerådgivning, skitser til hjælp med udførelsesfasen og til kontrol af det færdige byggeri. Opnå samlerabat hos os.

Individuelle løsninger, der tilgodeser Jeres behov, er altid målet for os. Derfor er det vigtigt, at I opfatter os som en sparringspartner, der medvirker til at realisere Jeres byggeprojekt.

Byggerådgivning, tegnearbejde herunder 3D visualisering, statik, varmetab- & energiberegning, byggeansøgning, hjælp til tilbudsindhentning / kontrahering, byggestyring / byggetilsyn, kvalitetssikring bl.a. med trykprøvning af nye huse og lækagesøgning med røg og  termografi. 

Byggetegninger og projektering af nybyggeri - tilbygning - ombygning.

Vi foretager projektering i overensstemmelse med gældende reglement BR08 og rådgiver altid i relation til valg af energibesparende foranstaltninger. Vi projekterer også lavenergi med minimalt energiforbrug og brug af vedvarende energi såsom varmepumper, solvarme og jordvarme.

Vi kan følge op og kontrollere byggeriet med en tæthedsprøvning / tæthedskontrol med Blowerdoor test og lokalisere utætheder ved hjælp af termografering, røg eller "vindmåler" der kan vise hvor der er træk i huset.

Ved nybyggeri udfører vi energiberegning.

Ved tilbygninger og visse ombygninger stilles der også energikrav til isolering og linietab. Vi udfører varmetabsberegninger, hvis bygningskonstruktioner ikke overholder BR08 krav der er det gældende reglement.