GÅR DU I BYGGETANKER...?

  • BYG MED OMTANKE ...

  • BYG ET LAVENERGIHUS..

 

ØNSKER DU EN BEDRE BOLIG kan vi måske hjælpe med nye ideer og tekniske løsninger.

I forbindelse med projektering og tegnearbejde af byggeri udfører vi også U-værdi-, varmetabs-  og energirammeberegning, så der kan ansøges om byggetilladelse. Vi sørger for alt papirarbejdet og får godkendelsen i hus.

Jeres ideer og ønsker sammen med vores byggetekniske indsigt gør at flere bolde kommer i luften i relation til designmuligheder og hvad der er teknisk muligt.

Udfører på egne projekter ingeniørberegninger i relation til enfamiliehuse og tilbygning. Flere kommuner forlanger at statiske beregninger foreligger når der ansøges om nybyggeri. Herunder beregninger vedrørende bygningsstabilitet og dimensionering af bærende konstruktioner. Vi udfører disse evt. i samarbejde med vore eksterne samarbejdspartnere.

I andre situationer - f.eks. hvor en 1.sal skal udnyttes kan det også være nødvendigt med ingeniørberegninger.

Byggeteknisk rådgivning efter behov

Vi kan rådgive i alle byggeriets faser -fra start til slut alt efter behov og pengepung.

F.eks. skal det sikres, at drømmehuset kan opføres på den grund du ønsker at købe. Måske er der forhold i lokalplanen eller måske servitutter der kan gå imod de ønsker og tanker I har med Jeres nye bolig.

Vi hjælper med hvad der skal til for at få et projekt igang - og afsluttet. Når byggetilladelsen skal i hus sørger vi for alt det nødvendige såsom tegninger, energirammeberegning og statiske beregninger. Hvis der er ting udenfor vort eget speciale søger vi hjælp ved eksterne samarbejdspartnere herunder også geoteknikere, landinspektører m.v. når der er brug for dette. 

Vi tilbyder sparring på alle niveauer og pr. 1. april 2008 efter klippekort modellen. Fleksibelt hvor du efter forudgående aftale kan købe hjælp efter behov.