Blowerdoor test jf. BR08

SPAR ENERGI OG PENGE på et tæt hus !

Ifølge gældende bygningsreglement skal nye huse overholde nogle mindstekrav for, at varmen ikke siver ud og kold luft kommer ind som træk og kulde. Lufttæthed og bygningens energiforbrug hænger nøje sammen ved, at utætte huse har et større energiforbrug.

Husets klimaskærm (ydre "skal") skal være så tæt, at den øvre grænse for luftskifte ikke overstiger 1,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved en trykprøvning med 50 Pa over- eller undertryk i bygningen.

Bygningens ind-/udsivning kontrolleres med en såkaldt Blower-Door, som består af en nylondug, der monteres i et eksisterende dørhul, og der isættes en blæser - en såkaldt blower der laver over-/undertryk.

Med et avanceret computerprogram laves en serie målinger af såvel indetryk som udetryk. Programmet kan herefter beregne luftskiftet i bygningen og dermed bygningens tæthed eller mangel på samme.

Når huset er tryktestet med et tilfredsstillende resultat, udarbejdes en rapport  som dokumentation overfor myndigheder og / eller en mulig køber af ejendommen.

Få huset trykprøvet - din sikkerhed for lufttæthed !

Nye huse bør tæthedsprøves for at sikre at de er tilstrækkelig lufttætte og overholder BR08. Selvom kommunen ikke forlanger en trykprøvning med rapport / certifikat er det en god idé for at sikre husets kvalitet er iorden energimæssigt.

Prismæssigt opererer vi med priser fra kr. 3.200,- excl. moms incl. kørsel og tryk (3 stk. rapporter) og ½ times termografering. Indhent gratis tilbud.

Se mere information på www.termografi-blowerdoor.dk .

Huset skal klargøres til trykprøvning ved, at alle naturlige ventilationshuller, gennembrydninger i klimaskærmen afproppes eller afdækkes.

Særlige installationer såsom emhætte, brændeovn, ventilationsanlæg m.v. afdækkes eller rørføringer afproppes.

Vinduer / yderdøre lukkes og indvendige døre åbnes m.v.